top of page
Pracovní místo

JAZYKOVÉ KOREKTURY

Poskytuji dva základní typy KOREKTUR:

Korektury studentských prací

korektury diplomových prací

Korektury bakalářských, diplomových prací, seminárních prací a prezentací a maturitních závěrečných prací.

Korektury ostatních textů

korektury reklamních textů korektury e-booků

Korektury reklamních textů, webových stránek, letáků, příspěvků na sociálních sítích, blogů, časopisů a knížek.

Co korektura obsahuje?

Provádím komplexní korekturu, která zahrnuje:

 1. ​Jazykovou korekturu

 2. Stylistickou korekturu

 3. Typografickou korekturu

 

Jazyková korektura zahrnuje opravu pravopisu a gramatických chyb, interpunkce i překlepů.

Při stylistické korektuře Vám opravím špatný slovosled, nevhodná slovní spojení, chyby ve větné stavbě a opakující se slova nahradím synonymními výrazy. Stylistické opravy provádím pomocí komentářů (funkce revize dokumentu), poslední slovo tak má vždy autor, který rozhodne, zda navrženou změnu zanese do textu.

Za typografické chyby se považuje nesprávný zápis číslovek, psaní spojovníku místo pomlčky, špatné uvozovky, jednopísmenové spojky a předložky na konci řádku, chybné mezery a další.

Popis služeb
Fomátování

FORMÁTOVÁNÍ

Pokud máte zájem, je možné se domluvit na úpravě formátování dokumentu. Tato nabídka se vztahuje pouze na formát Word.

Při formátování textu se podobně jako při korektuře řídím Vašimi přáními  a požadavky. Vy mi do e-mailu sdělíte své představy
a já je pak převedu do Vašeho textu.
Během samotného formátování jsme spolu neustále v kontaktu, abychom si mohli upřesnit Vaše představy či společně vyřešit problémová místa. Součástí mých služeb je také návod, jak postupovat, pokud byste text dále upravovali.

Formátování zahrnuje:

 • úprava písma (fontu),

 • odstavcové styly,

 • naformátování titulních a závěrečných stránek,

 • číslování stran,

 • vytvoření vakátů,

 • generování automatického obsahu,

 • automatický seznam obrázků a grafů,

 • sjednocení formátování dokumentu.

Cena

Formátování není běžnou součástí korektury a provádí se za příplatek. Je to proto, že někdy je potřeba tzv. „překopat“ celý text, aby se například správně zobrazoval obsah apod. Vždy záleží na konkrétním textu a na Vašich přáních.

Cena za 1 NS se pohybuje mezi 10–20 Kč. Nad 60 NS dávám množstevní slevu.

A JAK KOREKTURA PROBÍHÁ?

Průbě korektury
bottom of page