top of page
  • Obrázek autoraHana Kačmárová

Český pravopis a Jan Hus

Jana Husa známe především jako reformátora církve, který bojoval proti shromažďování majetku církví, prodeji odpustků, za což byl nakonec upálen v Kostnici. Je mu ale také připisován drobný spis Orthographia Bohemica, jenž ovlivnil češtinu možná více, než si dnes uvědomujeme.


Jan Hus
Jan Hus v Kostnici


Spřežkový pravopis

V době středověku se v Čechách psalo spřežkovým pravopisem (podobným jako dnes v Polsku). Pak ale přišel revoluční spis Orthographia Bohemica (Český pravopis). Učebnice dějepisu autorství připisují Janu Husovi, ve skutečnosti ale o jeho autorovi nevíme vůbec nic. Spis je totiž anonymní. Byl sepsán na samém počátku 15. století.Jan Hus a diakritika?

Autor v něm navrhuje zrušení spřežek a zavedení teček a čárek k naznačení měkkosti souhlásek a délky samohlásek. Díky tomu jedno písmeno označovalo jednu hlásku a pravopis se značně zjednodušil.


Pojďme se podívat na rozdíly spřežkového a diakritického pravopisu:

  • Spřežkový pravopis hlásku "ř" mohl zapsat těmito způsoby: rz – rrz – rs – rzs – rzss – zr – sr – rzs – rzz.

  • Některé spřežky byly navíc víceznačné a mohly označovat více hlásek.

  • Písaři nedodržovali žádná pravopisná pravidla a spřežky doslova užívali, jak chtěli.


 

Hana Kačmárová | Korektorka | hkorektury.cz


67 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page