top of page
  • Obrázek autoraHana Kačmárová

Gramatika vs. pravopis – to samé?

Gramatika a pravopis vypadá jako totéž jen zdánlivě. Ve skutečnosti jsou to dvě odlišné věci.


Pravopis

Každý jazyk má svou soustavu znaků, kterými zapisuje řeč. Čeština a spousta dalších jazyků používá latinku. Ruština nebo ukrajinština zase třeba azbuku.


Aby v tom nebyl nepořádek, určila se pravidla, jak budeme onu soustavu znaků používat. Například, že spřežkou „ch“ budeme označovat velární souhlásku [ch]. Dalším pravidlem může být to, že po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n – vzpomínáte?) píšeme v domácích slovech tento znak: „y“.


Nebylo to tak vždycky, pravopisná pravidla v dnešní podobě se ustálila až na přelomu 19. a 20. století.


Pravopis tedy souvisí s písemným záznamem řeči.


A jak je to s gramatikou?


Gramatika


Gramatika neboli mluvnice. Pokud jste rodilý Čech nebo rodilá Češka, neměla by Vám činit potíže. Zkoumá, jak určitý jazyk tvoří věty, z čeho se skládá slovo, jak se tvoří nová slova, jak se správně časuje a skloňuje. Zahrnuje tvarosloví (morfologii), syntax (skladbu), dále i fonetiku, lexikologii a slovotvorbu.


Jestliže má někdo špatnou gramatiku, poznáme to, ať už dotyčný/dotyčná mluví, nebo čteme psaný text.
 

Když při korektuře opravuji pravopisné chyby, kontroluji všechna špatná íčka, s/z, mě/mně apod. Pravopisně chybná věta může vypadat třeba takto:


Petr s Karlem se vidaly na procházku když zpratřily tonoucího muže.


S gramatickými chybami se při opravě textu nesetkávám tak často, ale občas se vloudí i do textů rodilých mluvčích. Někdy totiž vytvoříme tak složité souvětí, že se v něm jednoduše ztratíme. Názorná ukázka, která by klidně mohla pocházet z diplomové práce:


Ve studiích pojednávající o negativní vlivech na životním prostředí našel odpověď, kterou hledal.


Našli jste všechny chyby? Řešení najdete na konci článku.


Objednejte si korekturu

Dělá vám pravopis či gramatika potíže?


Netrapte se zbytečně a napište mi. Korektura vám ušetří nejen nervy, ale také čas. Navíc máte jistotu, že váš text bude na jedničku s hvězdičkou.Píšete bakalářskou či diplomovou práci a potřebujete ji před odevzdáním zkontrolovat? Podívejte se na nabídku korektury pro studenty: 
Správné řešení:

Petr s Karlem se vydali na procházku, když spatřili tonoucího muže.


Ve studiích pojednávajících o negativních vlivech na životní prostředí našel odpověď, kterou hledal.


124 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page