top of page
  • Obrázek autoraHana Kačmárová

Hlaholice –⁠ geniální dílo Konstantina. Cyril a Metoděj na Velké Moravě.

Představte si, že umíte mluvit francouzsky, protože jeden z rodičů je Francouz. Napsat francouzsky ale neumíte ani slovo. A teď vám někdo dá za úkol pro francouzštinu vymyslet celou abecedu. Jak bude vypadat "a"? Kolik bude potřeba písmenek?


Hlaholice, hlahol, hlas. Všechna tato slova pochází ze stejného indoevropského základu. Hlaholice vznikla ze staroslověnského výrazu glagolъ, tedy „slovo, řeč“. Abecedu vytvořil svatý Konstantin ještě před svým příchodem na Velkou Moravu a byla to první abeceda, kterou Slované používali.


Jak hlaholice vypadá?


hlaholice
Hlaholská písmena

Písmena abecedy vychází z řeckých malých písmen, některá písmena jsou zřejmě ovlivněna hebrejskou abecedou, některá si možná Konstantin vymyslel sám. Konstantin se držel zásady „1 hláska = 1 písmeno“. Jelikož slovanská řeč měla mnoho hlásek odlišných od latiny i řečtiny, bylo pro naše předky obtížné zapisovat svou řeč cizí abecedou. Konstantin jim (nám) tak vytvořil abecedu na míru, a to bez toho, že by Velkou Moravu do té doby navštívil.


Díky tomu jsme mohli začít překládat Bibli do nám srozumitelného jazyka (staroslověnštiny), začala se rozvíjet psaná kultura a vzdělanost.


Hlaholice se na Velké Moravě udržela bohužel jen dvě století, poté jsme z politických důvodů začali používat latinku. Nejdéle hlaholici používali v Chorvatsku (až do 19. století), a to v rámci liturgie.


Ptáte se, jak je možné, že dva Řekové Cyril a Metoděj uměli slovansky?

Cyril a Metoděj ikona
Cyril a Metoděj

Bratři, jak víme, pocházeli ze Soluně. Tehdy tam žila početná menšina Slovanů, kteří se živili především dělnickými pracemi. Ženy pak často pracovaly jako chůvy u vyšších vrstev. Jednu slovanskou chůvu měli i Konstantin s Metodějem. Chůva na ně od malička mluvila slovansky, a tak oba bratři jazyk pochytili. 

Hana Kačmárová | Korektorka | hkorektury.cz

1 376 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page