top of page
  • Obrázek autoraHana Kačmárová

Korektorem na zkoušku

Zajímá vás práce korektora? Vyzkoušejte si moji práci. Najdete všechny chyby v textu? Správné výsledky najdete níže na stránce. 

Ve své práci se budu zabývat marketingovou komunikací neziskových organizací. Konkrétně je zaměřena na Armádu České republiky. Hlavním cílem pro tuto práci je zjistit, jak je Armáda ČR a její PR aktivity vnímána veřejností. Vedlejším cílem je navržení doporučení pro komunikaci PR aktivit na základě dat z dotazníkového šetření. Ta by měla mít za výsledek, zlepšení vztahů s veřejností, eventuálně zefektivnit PR aktivity.

Teorie se zaměřuje na popis neziskových organizacích. Jakým způsobem fungují, co je jejich cílem a jak se dělí. Následně se zabývá marketingem neziskového sektoru. Jaké využívá nástroje k propagaci. Nástroje byly vybrány tak, aby co nejvíce konsolidovali s celou myšlenkou práce.

Praktická část této práce je věnována konkrétním mechanismům Armády České republiky. Jakým způsobem komunikuje s veřejností. Jednotlivá komunikační místa jsou seřazena sestupně, dle jejich působnosti. Prostor je zde věnován i lobbingu a korupci. Ten je na základě dotazníku vyhodnocen, jako jeden z největších problémů, které poškozují dobré jméno AČR. Dotazník by zpracován na základě odpovědí 55 respondentů, kteří odpovídali anonymně na 16 otázek.


 

Máte opraveno? Podívejte se, jak bych text opravila já:


Ve své práci se budu zabývat marketingovou komunikací neziskových organizací. Konkrétně je práce zaměřena na Armádu České republiky. Hlavním cílem práce je zjistit, jak jsou veřejností vnímány Armáda ČR a její PR aktivity. Vedlejším cílem je navržení doporučení pro uvádění PR aktivit na základě dat z dotazníkového šetření. Výsledkem aplikace doporučení by mělo být zlepšení vztahů s veřejností, eventuálně zefektivnění PR aktivity.

Teorie se zaměřuje na popis neziskových organizací. Odpovídá na otázky, jakým způsobem fungují, co je jejich cílem a jak se dělí. Následně se zabývá marketingem neziskového sektoru a zkoumá, jaké využívá nástroje k propagaci. Nástroje byly vybrány tak, aby co nejvíce konsolidovaly s celkovou myšlenkou práce.

Praktická část práce je věnována konkrétním mechanismům Armády České republiky, jež používá ke komunikaci s veřejností. Jednotlivá komunikační místa jsou seřazena sestupně, dle jejich působnosti. Prostor je věnován i lobbingu a korupci. Ten je na základě dotazníku vyhodnocen jako jeden z největších problémů, které poškozují dobré jméno AČR. Dotazník byl zpracován na základě odpovědí 55 respondentů, kteří odpovídali anonymně na 16 otázek.

 

Korektura není jen oprava čárek

Tedy alespoň by to nemělo být jenom o čárkách a správných i/y. Ačkoliv je i pravopisná kontrola velmi důležitá, poctivý korektor pracuje s textem jako celkem a zaměřuje se i na jeho styl. Zda se pěkně čte, nevznikají dvojsmysly či kostrbatá souvětí. Dává pozor na opakující se slova a na slova „vycpávková“, jež do odborného textu nepatří. Mohli jste si všimnout na našem cvičném textu, že většina oprav právě spadala do kategorie stylistiky.


Zajímá vás, jak probíhá korektura od začátku do konce?

Dozvíte se také, kolik taková korektura stojí a co vše zahrnuje.


Proč to stojí tolik?

Než odpovím na otázku v nadpisu, zeptám se nejprve já vás: jak dlouho jste předchozí text opravovali?


Vybraný úryvek z diplomové práce je asi o rozsahu jedné půlstrany. Snadno si nyní můžete vypočítat, kolik minut by vám trvala oprava normostránky a kolik celé práce (asi 40–50 NS).


To je důvod, proč i běžná korektura diplomové práce zabere několik dní a proč to „stojí tolik“.Hana Kačmárová – korektorka


Vybraný úryvek pochází z: ČATAI, Tibor. Marketing v neziskových organizacích - Marketing v AČR [online]. Praha, 2020 [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://theses.cz/id/p9esl5/. Bakalářská práce. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Vedoucí práce Ing. Pavel Rosenlacher.

Upraveno.

38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page