top of page
  • Obrázek autoraHana Kačmárová

„My Karel IV.“ aneb něco k autorskému plurálu

Aktualizováno: 8. 7. 2022

Vracíme se do dob Karla IV., když používáme autorský plurál?Tzv. autorský plurál znamená, že místo jednotného čísla použijeme číslo množné, ačkoliv jsme text napsali sami.


Najdeme ho v českých odborných pracích, diplomových a bakalářských pracích a dalších akademických publikacích.
Obecně je v odborných textech vhodné používat nezaujatý jazyk a vyhnout se subjektivnímu hodnocení a domněnkám. V českém odborném diskurzu je toto navíc umocněno jakousi potřebou skromnosti a principem „pokory autora“. To znamená, že své názory nebo svá zjištění, jakkoliv jsou objevná, podáváme opatrně a osobu autora co nejvíce upozaďujeme.


Možná, že to souvisí s českým zvykem nechlubit se příliš se svými úspěchy na potkání.


Nutno podotknout, že v anglosaských zemích toto není zvykem a běžně se používá první osoba jednotného čísla. A jelikož náš (nejen) odborný diskurz velmi podléhá trendům ze zahraničí, můžeme nyní zvláštně u mladších autorů pozorovat vzrůstající tendenci opouštění od autorského plurálu, jak píše J. Svobodová ve své publikaci „Jak napsat závěrečnou kvalifikační práci“.


Doporučuji ovšem zatím při psaní diplomové práce zůstat u klasického „my“. Při korektuře diplomových prací na to upozorňuji, pokud je ale přáním autora ponechat singulár, zůstávám pouze u doporučení a v textu to neměním.


A co s tím má společného Karel IV.?

Znamená to tedy, že se náš Otec vlasti ve svých pamětech také skromně upozaďoval?


Ne, to ne. Karel IV., podobně jako ostatní císaři a králové, nepoužíval autorský plurál, nýbrž tzv. „pluralis majestatis“, který naopak vyjadřoval vážnost jeho postavení. Možná vás teď napadá logická otázka: a nejsou to jen dvě strany téže mince?

Máte pravdu, oba stylistické prostředky mají podobnou funkci: posilují vážnost textu. Účel je však jiný.

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page