top of page
  • Obrázek autoraHana Kačmárová

(Ne)překvapivá příbuznost ženy s královnou

Jak je to s etymologií slova žena?


Starobylý původ

Slovo žena je praslovanského původu a jeho indoevropský základ (*gu̯enā) je příbuzný se staropruským slovem genna. Staropruština je velmi starý jazyk, kterým se hovořilo v Pobaltí (dnes část Polska a Kaliningradské oblasti). To ale není všechno, indoevropský základ se dostal také do staré angličtiny, a to v podobě cwene.


Malá odbočka na Britské ostrovy

Staroangličtina byl jazyk obyvatel Anglie a Skotska žijících mezi 5.–12. stoletím a od dnešní angličtiny se velmi lišila. Současní Britové by svým prapředkům pravděpodobně nerozuměli ani slovo. Ze staroanglického slova cwene, které, jak jsme si řekli, znamenalo „žena“, se vyvinulo nové slovo, cwen.


Žena – královna


Tvar cwen nám už možná připomíná jedno slovo ze současné angličtiny: queen.


Z ženy se tedy stala královna.
Na závěr

Jak se slovo bude vyvíjet, se nedá předpovědět. Někdy se stane, že se totéž slovo vydá různými cestami, jako tomu bylo u praslovanského genna. Ve slovanských jazycích zůstalo u svého původního významu, zatímco v angličtině se význam dál posunoval k dnešnímu „královna“. 

Zdroje:

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-296-7.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3., nezm. vyd. Praha: Academia, 1971.Hana Kačmárová – korektorka

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page